Awards and Achievements

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТААШААЛД НИЙЦСЭН САВ БАГЛАА, БООДОЛТОЙ ШИЛДЭГ БҮТЭЭГДЭХҮҮН-2004

"ЭМ ЭМНЭЛГИЙН ТЕХНИК-2004" ОЛОН УЛСЫН ҮЗЭСГЭЛЭН ШИЛДЭГ ЭКСПОРТЛОГЧ

"ЭРҮҮЛ МЭНД ЭКСПО-2008" ОЛОН ТҮМНИЙ ТААШААЛД НИЙЦСЭН ШИЛДЭГ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ

НИЙСЛЭЛИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ЭРХ АШИГ ХАМГААЛАХ НИЙГЭМЛЭГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ИТГЭМЖИТ ШИЛДЭГИЙН ШИЛДЭГ ХАМТ ОЛОН