Tablet


1. АМЛО-АМ 10 мг                            /амлодипин/

2. Амтарглиц 0.3 г х 10

3. Аскорбины хүчил 50 мг х 10

4. Аскорутин 0.3 г х 10

5. Кальцийн глюконат 

     500 мг х 10

6. Метронидазол 

    250 мг х 10, 500 мг х 10

7. Парацетамол 0.5 г х 10

8. Тримексазол 480 мг х 10

9. УРСО-АМ 200 мг х 10

10. Цитрамон П 0.5 г х 10

Capsule


1. Амоксициллин                              0.5 х 10, 0.25 х 10

2. Докс-Ам                                          100 мг х 10

3. Хлорамфеникол                            500 мг х 10

4. Урсо-АМ                                         100 мг, 200 мг, 250 мг

5. Флукон-АМ                                     100 мг, 150 мг

6. Диклофен-АМ                                75 мг, 100 мг

Coated tablet


1. ИБУ-АМ 400 мг, 200 мг

2. Ципр-АМ 500 мг

3. Диклофен-АМ Ретард         100 мг

Galen


1. Алтан гагнуурын ханд 30 мл

2. Бамбайн хандмал 30 мл

3. Долоогоны хандмал 30 мл

4. Зөгийн бал таван салааны хандмал 100 г

5. Чигатуссин 100 г

Dragee


1. Аньст үрэл 0.5 г х 50

2. Витамин С 0.25 г х 50

3. Нэрс жимстэй үрэл 0.5 г х 50

4. Чацарганатай үрэл 0.5 г х 50

Liquid


1. Аскорбины хүчил 2% 200 мл

Powder


1. АЦЦ-АМ 100 мг, 200 мг

2. Магнийн сульфат 25 г

3. Сода 25 г